Beton

Vi laver støbning og armering af beton på stedet, og vores betonarbejdere er eksperter på området, når der skal opføres individuelle konstruktioner, krumme flader eller store dæk. Vores viden på området er også med til at gøre in situ beton til et økonomisk konkurrencedygtigt valg.

Støbning af beton på stedet (In situ) forbindes for det meste med fundamenter og andre enkle betonkonstruktioner. In situ støbning er imidlertid meget mere, for in situ beton rummer uanede muligheder. Arkitekter og bygherrer opnår nogle helt andre frihedsgrader med hensyn til at skabe avancerede og spændende konstruktioner, når der støbes på byggepladsen i stedet for at anvende præfabrikerede betonelementer.

  • Fundamenter og specialfundering
  • Punktfundamenter
  • Ny kælder
  • Pumpestationer
  • Betongulve, -trapper og -vægge
  • Montering af præfabrikerede betonelementer / støttemure
  • Dæk og etageadskillelse
  • Støbning i forbindelse med kloakarbejde.